Kontakt

Obchodné meno: GILTRADE s .r. o.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58093/B
Sídlo:Kráľová pri Senci 480
900 50 Kráľová pri Senci
IČO:44 748 761
IČ DPH:SK 2022811219
Registračné číslo sprostredkovateľa:SK 300176
Štatutárny orgán:Róbert Seják, konateľ
Bankové spojenie:Tatra Banka, a.s.
IBANSK83 1100 0000 0029 4203 9565
Mobil:0905/758 273
Prevádzka:Pet’s Factory, Záhradnícka 7, Senec
E-mail:info@gilpa-sk.sk
Máte otázku?

Kde nás kúpite

Nájdite si najbližšieho predajcu Gilbertson & Page produktov.

Kde nás kúpite

Mačky a Fretky

Niesú to len psy, ktorí sa môžu tešiť z nášho jedla! Naše výživné jedlá sú teraz k dispozícii aj pre vaše mačky a fretky!